ADCParking Taisyklės

 
1. Susitariančios Šalys
2. Užsakymas 
3. Apmokėjimas 
4. Patvirtinimas 
5. Kaina 
6. Atšaukimas 
7. Lojalumo programa
8. Saugumas 
9. Skundai
10. Asmeniniai duomenys
11. Automatinės numerių atpažinimo sistemos veikimas 
12. Reglamentuojantys teisės aktai 


1. SUSITARIANČIOS ŠALYS

1.1 Terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos Sutartis tarp tiekėjo UAB„DK investicijos“ ir kliento yra sudaroma tuo metu,kai klientas rezervuoja ir apmoka automobilio stovėjimo užsakymą internetiniame puslapyje.

1.2 Kai užsakymas buvo patvirtintas pagal nustatytą tvarką, tiekėjas  privalo klientui užtikrinti patekimą pagal konkrečiai nurodytas datas ir laiką ADCParking aikštelėje (Rodūnios kelias 3). Klientas automobilį gali statyti tik laisvose ir nerezervuotose vietose tokiomis sąlygomis, kurias pasirinko darydamas rezervaciją ir kurios yra nurodytos jo rezervacijos patvirtinime.
 
1.3 1.3 Atlikdamas stovėjimo vietos rezervaciją klientas savarankiškai pasirenka rezervacijos paketą bei papildomas paslaugas. Klientas prisiima visišką atsakomybę už tai, kad darydamas rezervaciją perskaitytų rezervacijos paketų ir papildomų paslaugų aprašymą, taip pat kad pasirinktų tokį paketą bei tokias paslaugas, kurios atitinka jo poreikius. Pasirinkęs konkretų rezervacijos paketą ir papildomas paslaugas klientas privalės laikytis jame numatytų sąlygų ir bus jų saistomas. Pavyzdžiui:
Pvz. 1: jeigu klientas pasirenka rezervacijos paketą be galimybės atšaukti rezervaciją ar keisti jos datą, tokiu atveju klientas prisiima riziką, kad, jeigu negalės pasinaudoti paslauga rezervuotu laiku, pinigai, sumokėti už rezervaciją, nebus grąžinami.
Pvz. 2: jeigu klientas pasirenka rezervacijos paketą, kuris nesuteikia teisės parkuotis pirmame aukšte, tokiu atveju klientas, atvykęs į aikštelę privalės ieškoti vietos aukštesniuose aikštelės aukštuose laisvose ir nerezervuotose vietose. Taip pat – jeigu klientas nepasirenka rezervacijos paketo su konkrečios vietos rezervacija, tokiu atveju klientas privalės aikštelėje ieškoti laisvos ir nerezervuotos vietos.
 
1.4 Esant neaiškumams galima kreiptis el. paštu info@adcparking.com 

2. UŽSAKYMAS 

2.1 Terminuotas automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymas vykdomas internetiniame puslapyje. 

2.2 Minimalus terminuotas automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymas – 1 para. 

2.3 Pirmas užsakymo žingsnis. Pasirenkamos atvykimo bei išvykimo datos ir apytikslus laikas. Spaudžiama nuoroda TOLIAU. 

2.4 Antras užsakymo žingsnis. Pasirenkamas vienas iš terminuotų automobilio stovėjimo vietos nuomos variantų.
 
2.5 Trečias užsakymo žingsnis. Papildomų paslaugų pasirinkimas.
 
2.6 Ketvirtas užsakymo žingsnis. Kliento duomenų suvedimas.
 
2.7 Penktas užsakymo žingsnis. Apmokėjimas
 
2.8 Maksimalus leistinas automobilio aukštis daugiaaukštėje aikštelėje yra 2 m. 20 cm., plotis 2 m. 40 cm., ilgis 5 m. 30 cm.
 
3. APMOKĖJIMAS 

3.1. Apmokėjimui už rezervaciją skirta 1 val. Neatlikus apmokėjimo per vieną valandą, kliento terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymo rezervacija bus atšaukta.

3.2 Apmokėjimai daromi per SEB, Swedbank ir DNB elektroninius bankininkystės prisijungimus, kreditinėmis kortelėmis, PayPal sistema arba mokėjimų sistemos MOKĖJIMAI LT puslapį, kuris yra atidaromas penktame rezervacijos žingsnyje. 

4. PATVIRTINIMAS 

4.1 Terminuotos automobilio stovėjimo vietos nuomos užsakymo patvirtinimas su rezervacijos išklotine ir sąskaita-faktūra (fiziniam arba juridiniam asmeniui) atsiunčiamas rezervacijoje nurodytu elektroniniu paštu per 1 valandą po apmokėjimo. 

4.2. Klientas privalo vadovautis automobilio statymo taisyklėmis bei nurodymais, kurios parašytos rezervacijos patvirtinime

4.3. Jeigu klientas pastato automobilį nesilaikydamas patvirtinime atsiųstų nurodymų, klientas prisiima visą atsakomybę už taisyklių nesilaikymą ir galimas papildomas išlaidas.

4.4. Klientas apgadinęs svetimą turtą nuomos laikotarpiu prisiima pilną atsakomybę dėl tokio turto apgadinimo bei įsipareigoja atlyginti padarytą žalą. Paslaugos teikėjas turi teisę pateikti tretiesiems asmenims duomenis, medžiagą, įrodymus apie galimą įvykį, kurio pasekoje galėjo ar buvo padaryta žala. Jeigu dėl kliento veiksmų paslaugos teikėjas yra priverstas atlyginti tretiesiems asmenims žalą, paslaugos teikėjas įgyją teisę regreso tvarka reikalauti tokios žalos atlyginimo iš kliento.

5. KAINA 

5.1 Terminuotos automobilio stovėjimo vietos nuomos mokesčio dydis priklauso nuo automobilio vietos rezervavimo trukmės, aikštelės, rezervacijos datos, sezoniškumo bei aikštelių užpildymo.

5.2 Visos kainos nurodytos Eurais su PVM.

6. ATŠAUKIMAS IR DATOS KEITIMAS

6.1 Atšaukti terminuotos automobilio stovėjimo vietos nuomos rezervaciją arba keisti jos datą galima tik jeigu pasirinkta rezervacija buvo su atšaukimo ir datos keitimo galimybe.
 
6.2 Terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos rezervacija gali būti atšaukta arba jos data pakeista iki nuomos termino pradžios savitarnos sistemoje - Mano ADC.  Jei atšaukimas arba datų keitimas nepavyksta, kreiptis el. pašto adresu - info@adcparking.com.
 
6.3 Pinigai nepasinaudojus terminuota automobilio stovėjimo vietos nuomos rezervacija grąžinami tik jeigu buvo laiku atšaukta. Pinigai už nepilnai išnaudotą arba neišnaudotą nuomos laikotarpį negrąžinami.
 
6.4 Rezervuotas terminuotas automomobilio stovėjimo vietos nuomos terminas nedalomas, laikomas vienu neskaidomu laikotarpiu.

6.5 Baudų už rezervacijos atšaukima ar datos keitimą nėra.

6.6 Atšaukus rezervaciją 6.1.p numatytų atveju grąžinama visa už rezervaciją sumokėta suma per 10 darbo dienų.

7. LOJALUMO PROGRAMA

7.1.Sutikęs dalyvauti lojalumo programoje klientas sutinka gauti atgalinio ryšio anketą ir pateikti informaciją apie savę ( amžių, lytį, miestą iš kurio atvyko), užpildant atgalinio ryšio apklausos anketą gautą el. paštu po paslaugos suteikimo.

7.2.Klientas dalyvaujantis Lojalumo programoje ir pakartotiną kartą užsakantis Adcparking paslaugas gali nebesutikti dalyvauti Lojalumo programoje, tokių atvėju bus nedelsiant išbraukiamas iš lojalumo programos.

8. SAUGUMAS
  8.1  Dėl klientų ir jų turto saugumo daugiaaukštėje ADCParking aikštelėje yra sumontuota perimetro vaizdo stebėjimo sistema.

8.2 Kai klientas užsisako papildomą paslaugą (plovimas, valymas etc.) ir palieka automobilio raktus, paslaugos teikėjas suteikia raktų seifą. Po papildomos paslaugos suteikimo automobilio raktai padedami į raktų seifą išsiunčiant seifo prisijungimo (atrakinimo) kodą kliento nurodytais kontaktiniais adresais – elektroniniu paštu be isms žinute. Prisijungimo kodas sugeneruojamas automatiniu būdu ir pateikiamas tik klientui. Klientas yra asmeniškai atsakingas už kodo išsaugojimą, praradimą ir iš to kylančias rizikas. Klientas privalo saugoti kodą, atsakingai juo naudotis ir neatskleisti jo kitiems asmenims. Klientas privalo užtikrinti savo įrenginių saugumą, kad patiekti kodai nebūtų prieinami tretiesiems asmenims. Klientas sutinka, jog raktų seifo prisijungimo duomenys būtų siunčiami jo nurodytais kontaktiniais adresais.
 
8.3. Bendrovė neatsako už automobilių ir juose paliktų daiktų saugumą.
9. SKUNDAI 

9.1 Visi skundai turi būti pateikti tiesiogiai UAB „DK Investicijos“, adresu Rodūnios kelias 3, Vilnius arba el. pašto adresu info@adcparking.com.

9.2 Prašymą/skundą dėl įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt  (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1 Klientų asmens duomenys tvarkomi pagal privatumo politiką, kurią galite rasti čia: https://www.adcparking.com/uploads/files/dir21/dir1/4_0.php

11. AUTOMATINĖS NUMERIŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS VEIKIMAS 

11.1  Įvažiuojant į ADCParking aikštelę kameros fiksuoja automobilio  valstybinį numerį ir tada pakeliamas automatinis kelio užtvaras. Išvažiuojant sistema veikia taip pat kaip įvažiuojant.

11.2 Jeigu automatinė numerių atpažinimo sistema nesuveikė, įsitikinkite, ar automobilio valstybinis numeris švarus ir neapneštas sniegu.

12. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

12.1 Bet koks ginčas ar nesutarimas dėl šios Sutarties ir/ar susijęs su ja, kuris per 30 (trisdešimt) dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo dėl įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų keliu, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka pagal tiekėjo buveinės adresą.

12.2 Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
2
Šiuo metu naršantys vartotojai