ADCParking Zasady

1. Strony umowy
2  Zamówienie
3. Płatność
4. Potwierdzenie
5. Cena
6. Anulowanie
7. Bezpieczeństwo
8. Reklamacje
9. Dane osobowe
10. Działanie systemu automatycznego rozpoznawania numerów
11. Regulujące akty prawne


1. UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

1.1 Umowa najmu miejsca parkingowego na czas określony pomiędzy usługodawcą UAB „DK investicijos” a klientem zawierana jest w momencie, gdy klient rezerwuje i opłaca zamówienie miejsca parkingowego na stronie internetowej.

1.2 Gdy zamówienie zostanie potwierdzone zgodnie z ustaloną procedurą, usługodawca powinien zapewnić klientowi dostęp do parkingu ADCParking (Rodūnios kelias 3, Wilno) zgodnie z ustaloną konkretną datą i czasem. Klient może postawić samochód na którymkolwiek wolnym i niezarezerwowanym miejscu.
 
1.3 Po zamówieniu miejsca parkingowego na czas określony razem z dodatkową usługą „Miejsce zarezerwowane”, Usługodawca powinien zarezerwować konkretne miejsce parkingowe zgodnie z konkretnie podaną datą i czasem, na zarezerwowanym miejscu stawiając znak, na którym wskazany będzie numer rejestracyjny samochodu.
 
1.4 Klient, wybierając ekonomiczny lub jakikolwiek inny pakiet rezerwacyjny, który przewiduje, że pieniądze za niewykorzystaną usługę nie są zwracane, jasno rozumie, iż całe ryzyko za niewykorzystaną usługę podejmuje sam Klient, tym samym potwierdzając, że wyraźnie zrozumiał jaką rezerwację wybiera oraz rozumie, gdzie znajduje się parking i jakie usługi zostały opisane. Klient, wybierając jakąkolwiek rezerwację bez możliwości anulowania wyraźnie rozumie, że nie wykorzystawszy usługi niezależnie od przyczyn, nie może zażądać zwrotu pieniędzy za nieudzielone usługi. Warunek ten jest dla Klienta zrozumiały i akceptowalny.

1.5 W przypadku jakichkolwiek niejasności można kontaktować się telefonicznie pod adresem e-mail info@adcparking.com 

2. ZAMÓWIENIE

2.1 Zamówienie wynajmu miejsca parkingowego na czas określony odbywa się poprzez stronę internetową.

2.2 Minimalne wynajęcie miejsca parkingowego na czas określony to 1 doba

2.3 Pierwszy krok zamówienia. Wybierana jest data przyjazdu i odjazdu oraz przybliżony czas. Należy kliknąć w przycisk DALEJ

2.4 Drugi krok zamówienia. Należy wybrać jeden z wariantów wynajmu miejsca parkingowego na czas określony.
 
2.5 Trzeci krok zamówienia. Wybór dodatkowych usług.
 
2.6 Czwarty krok zamówienia. Wprowadzenie danych klienta:
a. Należy wpisać imię i nazwisko
b. Należy wpisać numer rejestracyjny samochodu (koniecznie należy podać dokładny numer rejestracyjny samochodu, ponieważ system rejestruje go automatycznie i wpuszcza na teren parkingu).
c. Należy wpisać adres poczty elektronicznej (na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji).
d. Należy kliknąć w przycisk ZAREZERWUJ

2.7 Piąty krok zamówienia. Płatność

2.8 Maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdu na parkingu wielopoziomowym to 2 m 20 cm, szerokość 2 m 40 cm, długość 5 m 30 cm.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Na opłacenie rezerwacji przeznaczona jest 1 godz. W przypadku nieopłacenia w ciągu jednej godziny, rezerwacja miejsca parkingowego na czas określony, dokonana przez klienta, zostanie odwołana.

3.2 Płatności wykonywane są za pomocą kart kredytowych, bankowości elektronicznej, systemu PayPal lub poprzez stronę systemu płatności Paysera, która otwierana jest w piątym kroku rezerwacji.

4. POTWIERDZENIE

4.1 Potwierdzenie zamówienia miejsca parkingowego na czas określony z wyciągiem rezerwacji i fakturą (dla osoby fizycznej lub prawnej) wysyłane jest na adres e-mail podany w rezerwacji w ciągu 1 godziny po dokonaniu płatności.

4.2 W wyciągu rezerwacji podane są następujące dane:
a. ID rezerwacji
b. Data rezerwacji
c. Daty i godziny zarezerwowanego miejsca
d. Cena
e. Data dokonania płatności
f. Numer rejestracyjny samochodu
g. Plan i wskazówki, jak znaleźć parking
h. Objaśnienia dotyczące działania automatycznego systemu odczytywania numerów rejestracyjnych
i. Adres parkingu i numer awaryjny.

4.3. Klient powinien kierować się zasadami parkowania pojazdu oraz wskazówkami podanymi w potwierdzeniu rezerwacji.

4.4. Jeśli klient zaparkuje samochód nie przestrzegając wskazówek przysłanych w potwierdzeniu, klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad i możliwe koszty dodatkowe.

4.5. Klient, który uszkodził cudzą własność w okresie wynajmu przyjmuje pełną odpowiedzialność za to uszkodzenie i zobowiązuje się do pokrycia poczynionej szkody. Usługodawca ma prawo do udostępnienia osobom trzecim danych, materiałów i dowodów dotyczących możliwego zdarzenia, w którego konsekwencji została poczyniona szkoda. Jeśli z powodu działań klienta usługodawca będzie zmuszony zrekompensować szkodę osobom trzecim, usługodawca nabywa prawo do żądania od klienta zrekompensowania takiej szkody na zasadzie regresji.

5. CENA

5.1 Wysokość opłaty za wynajem miejsca parkingowego na czas określony zależy od czasu trwania rezerwacji miejsca parkingowego, parkingu, daty rezerwacji, sezonowości i zapełnienia parkingów.

5.2 Wszystkie ceny podane są w euro wraz z VAT.

6. ANULOWANIE

6.1 Anulować rezerwację miejsca parkingowego można wyłącznie w przypadku, gdy wybrana rezerwacja była „Z możliwością anulowania”.

6.2 Rezerwacja miejsca parkingowego na czas określony może zostać anulowana, jeśli do początku terminu rezerwacji pozostało nie mniej niż 24 godz.

6.3 W przypadku niewykorzystania rezerwacji miejsca parkingowego na czas określony, pieniądze zwracane są wyłącznie, jeśli w odpowiednim czasie anulowano lub usunięto rezerwację. Pieniądze za niewykorzystany lub nie w pełni wykorzystany okres rezerwacji nie są zwracane.

6.4 Zarezerwowany termin najmu miejsca parkingowego na czas określony nie jest podzielny, uważany jest za jeden niepodzielny okres.

6.5 Nie ma kary za usunięcie rezerwacji.

6.6 Po usunięciu rezerwacji w przypadku przewidzianym w punkcie 6.1. w ciągu 10 dni roboczych zwracana jest cała sumazapłacona za rezerwację.

7. BEZPIECZEŃSTWO

7.1  W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i ich majątku na wielopoziomowym parkingu ADCParking został zamontowany obwodowy system kamer

7.2 Gdy klient zamawia dodatkową usługę (myciesamochodu, czyszczenie itp.) i zostawia kluczyki od samochodu, usługodawca udostępnia sejf na kluczyki. Po udzieleniu usługi dodatkowej kluczyki samochodowe wkładane są do sejfu i wysyłany jest kod dostępu (odblokowywania) na adresy kontaktowe podane w rezerwacji – adres e-mail lub za pomocą sms. Kod dostępu generowany jest w sposób automatyczny i udostępniany jest wyłącznie klientowi. Klient jest osobiście odpowiedzialny za zachowanie kodu, za jego utratę i wynikające z tego ryzyko. Klient powinien zachować kod, korzystać z niego odpowiedzialnie i nie ujawniać go innym osobom. Usługodawca powinien zapewnić bezpieczeństwo swoich urządzeń, aby podane kody nie były dostępne dla osób trzecich. Klient zgadza się, by dane dostępu do sejfu z kluczykami zostały wysłane na adresy kontaktowe podane w rezerwacji.

8. REKLAMACJE

8.1 Wszystkie reklamacje muszą być składane bezpośrednio do UAB „DK Investicijos“, pod adresem Rodūnios kelias 3, Wilno, lub na e-mail info@adcparking.com
8.2 Żądanie/reklamację zakupionej usługi można zgłosić do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów (ul.Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, telefon: 8 5 262 67 51, faks: (8 5 ) 279 1466, internet na stronie www.vvtat.lt (również dla jednostek terytorialnych Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów w regionach) - czy wypełnić formularz zgłoszeniowy na platformie EGS http://ec.europa.eu /odr/ lub w Systemie Informacji o Prawach Konsumenta (VTIS).

9. DANE OSOBOWE

9.1 Dane podane przez Klienta będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
9.2 Dane podane przez klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rejestracyjny samochodu będą wykorzystywane wyłącznie wewnątrz firmy w trakcie zarządzania zamówieniami. Poczta elektroniczna może być wykorzystywana do wysyłania ofert specjalnych.
9.3 Klient zgadza się na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej wszelkiego rodzaju przypomnień, ofert specjalnych, ankiet oraz newsletterów.
9.4 Po skorzystaniu z usługi parkingowej Klient zgadza się na otrzymanie ankiety zwrotnej.

10. DZIAŁANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA NUMERÓW

10.1 Podczas wjazdu na parking ADCParking kamery rejestrują numer rejestracyjny samochodu, po czym podnoszony jest automatyczny szlaban. Podczas wyjazdu system działa tak samo jak przy wjeździe.

10.2 Jeśli system automatycznego rozpoznawania numerów nie zadziałał, upewnij się, czy numer rejestracyjny samochodu jest czysty i czy nie jest zakryty przez śnieg.

11. REGULUJĄCE AKTY PRAWNE

11.1 Jakikolwiek spór lub nieporozumienie dotyczące niniejszej Umowy i/lub z nią związane, które w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wysunięcia przez jedną ze Stron roszczeń z tytułu wypełnienia zobowiązań nie zostaje rozwiązane na drodze negocjacji, musi być rozwiązywane w sposób określony w aktach normatywnych Republiki Litewskiej, zgodnie z adresem siedziby usługodawcy.

11.2 Wobec niniejszej Umowy zastosowanie ma i będzie ona interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Litewskiej
 
2
Obecnie przegląda użytkowników