1. Umawiające się Strony
2. Rezerwacja
3. Płatność
4. Potwierdzenie
5. Cena
6. Bezpieczeństwo
7. Dane osobowe
8. Reklamacje
9. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe


1. STRONY UMOWY
1.1 Umowa terminowego wynajmu miejsca parkingowego pomiędzy Dostawcą UAB Kauno arena a Klientem zostaje zawarta w momencie, gdy Klient dokonuje rezerwacji i zapłaty za miejsce parkingowe na stronie internetowej adcparking.com.
1.2 Po potwierdzeniu rezerwacji zgodnie z ustaloną procedurą, Klient będzie miał prawo dostępu do parkingu Kaunas Žalgiris Arena (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, Litwa) w określonych dniach i godzinach.
1.3 Rezerwacji na parkingu Kaunas Žalgiris Arena nie można anulować, ani wymienić na rezerwację w innym dniu lub czasie. Jeśli klient nie będzie mógł skorzystać z usługi w zarezerwowanym czasie, pieniądze zapłacone za rezerwację nie zostaną zwrócone.
1.4 Po zakończeniu imprez w Žalgiris Arenie samochody są wydawane dopiero po zakończeniu przepływu pieszych z Areny. W zależności od liczby osób może to trwać do 40 minut.
1.5 W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z info@adcparking.com.

2. ZAMÓWIENIE
2.1 Rezerwacja miejsca parkingowego na wynajem terminowy odbywa się online na stronie adcparking.com.
2.2 Pierwszy krok w procesie rezerwacji. Należy wybrać wydarzenie, które ma się odbyć w Žalgiris Arena, na które dokonywana jest rezerwacja parkingu.
2.3 Drugi krok rezerwacji. Wprowadzenie danych klienta.
2.4 Czwarty krok rezerwacji. Dokonanie płatności.

3. PŁATNOŚĆ
3.1 Płatność za rezerwację dotyczy 1 godziny. Niedokonanie płatności w ciągu 1 godziny powoduje anulowanie rezerwacji parkingowej klienta.
3.2 Płatności dokonuje się za pomocą loginów bankowości elektronicznej SEB, Swedbank i DNB, kart kredytowych, PayPal lub strony systemu płatności MOKĖJIMAI LT.

4. POTWIERDZENIE
4.1 Potwierdzenie rezerwacji wynajmu miejsca parkingowego, w tym oświadczenie o rezerwacji i faktura (dla osoby fizycznej lub prawnej), zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w rezerwacji w ciągu 1 godziny od dokonania płatności.
4.2 Klient musi stosować się do zasad i instrukcji dotyczących parkowania zapisanych w potwierdzeniu rezerwacji. Obowiązują również Zasady postępowania dla odwiedzających Žalgiris Arena, które są wiążące dla wszystkich odwiedzających, w tym operatorów pojazdów, którzy parkują swoje pojazdy na parkingu Žalgiris Arena. Zasady te można znaleźć tutaj: https://zalgirioarena.lt/lt/zalgirio-arenos-lankytoju-elgesio-taisykles/.
4.3 Jeśli klient zaparkuje swój pojazd nie stosując się do instrukcji przesłanych w potwierdzeniu, jak również jeśli naruszy zasady postępowania, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad i ewentualne dodatkowe koszty.
4.4 W przypadku uszkodzenia cudzej własności w okresie wynajmu, klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za taką szkodę i zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody. Usługodawca jest uprawniony do przekazania osobom trzecim danych, materiałów i dowodów dotyczących wszelkich zdarzeń, które mogły spowodować lub spowodowały szkodę. Jeżeli usługodawca jest zobowiązany do naprawienia osobom trzecim szkody spowodowanej działaniami klienta, usługodawcy przysługuje prawo regresu wobec klienta za taką szkodę.

5. CENA
5.1 Wysokość opłaty za wynajem miejsca parkingowego na czas określony określana jest w momencie dokonywania rezerwacji na wybrane wydarzenie.
5.2 Wszystkie ceny podawane są w euro z uwzględnieniem podatku VAT.

6. BEZPIECZEŃSTWO
6.1 Ani Usługodawca, ani ADCParking nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo samochodów i pozostawionych w nich przedmiotów.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności ADCParking, która znajduje się tutaj: https://www.adcparking.com/uploads/files/dir21/dir1/4_0.php. Państwa dane w momencie dokonywania rezerwacji zostaną przekazane usługodawcy UAB Kauno arena, który zarządza parkingami Žalgiris Arena. W związku z tym dodatkowo obowiązuje polityka prywatności UAB Kauno arena, którą można znaleźć tutaj: https://zalgirioarena.lt/lt/privatumo-politika/.

8. REKLAMACJE
8.1 Wszelkie reklamacje należy składać bezpośrednio w UAB DK Investicijos, pod adresem Rodūnios kelias 3, Wilno lub drogą elektroniczną na adres info@adcparking.com.
8.2 Żądanie/reklamację zakupionej usługi można zgłosić do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów (ul.Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, telefon: 8 5 262 67 51, faks: (8 5 ) 279 1466, internet na stronie www.vvtat.lt (również dla jednostek terytorialnych Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów w regionach) - czy wypełnić formularz zgłoszeniowy na platformie EGS http://ec.europa.eu /odr/ lub w Systemie Informacji o Prawach Konsumenta (VTIS).

9. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE
9.1 Wszelkie spory lub kontrowersje wynikające z i/lub w związku z niniejszą umową, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zażądania przez którąkolwiek ze stron wykonania jej zobowiązań, będą rozstrzygane zgodnie z procedurą określoną w ustawach i przepisach Republiki Litewskiej, zgodnie z adresem Dostawcy.
9.2 Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Litewskiej.