VIP & VIP XXL

VIP REZERVĒTA VIETA
 • Pasūtot šo pakalpojumu, Jums nevajadzēs braukāt pa stāviem un meklēt brīvu vietu.
 • VIP Rezervēta vieta atrodas kreisajā pusē, uzreiz iebraucot daudzstāvu autostāvvietā.
 • Pie rezervētās vietas būs zīme "Rezervēts" ar Jūsu automašīnas valsts numuru.
 • VIP vietas ir marķētas ar dzeltenu krāsu.
 • Šo pakalpojumu var pasūtīt, kad līdz auto novietošanas sākumam ir palikušas ne mazāk kā 10 stundas.

Video Youtube par pakalpojumu "Rezervēta vieta":VIP XXL REZERVĒTA VIETA
 • Pasūtot šo pakalpojumu, Jums nevajadzēs braukāt pa stāviem un meklēt brīvu vietu.
 • VIP XXL Rezervētas vietas atrodas kreisajā pusē, uzreiz iebraucot daudzstāvu autostāvvietā.
 • Šī vieta ir 3,3 m plata (pat par 32% platāka nekā parasta stāvvieta).
 • Pie rezervētās vietas būs zīme "Rezervēts" ar Jūsu automašīnas valsts reģistrācijas numuru.
 • VIP XXL vietas ir marķētas ar zilu krāsu.
 • Vēlaties lielākas ērtības un iespēju pilnībā atvērt visas automašīnas durvis - šis pakalpojums ir tieši Jums.
 • Šo pakalpojumu var pasūtīt, kad līdz auto novietošanas sākumam ir palikušas ne mazāk kā 10 stundas.

Video Youtube par pakalpojumu "VIP XXL Rezervēta vieta":

 
2
Pašlaik pārlūko lietotājus