1. Līgumslēdzējas puses
2. Rezervēšana
3. Maksājums
4. Apstiprinājums
5. Cena
6. Drošība
7. Personas dati
8. Sūdzības
9. Strīdu izšķiršana un piemērojamie tiesību akti

1. LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES
1.1. Autostāvvietas nomas līgums starp Piegādātāju UAB Kauno arena un Klientu tiek noslēgts brīdī, kad Klients veic rezervāciju un apmaksu par autostāvvietu tīmekļa vietnē adcparking.com.
1.2. Kad rezervācija ir apstiprināta noteiktajā kārtībā, Klientam ir tiesības norādītajos datumos un laikos piekļūt Kauņas Žalgiris arēnas stāvvietai (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kauņa, Lietuva).
1.3. Rezervāciju Kauņas Žalgiris Arēnas autostāvvietā nevar atcelt, kā arī to nevar apmainīt pret rezervāciju citiem datumiem vai laikiem. Ja klients nevar izmantot pakalpojumu rezervētajā laikā, par rezervāciju samaksātā nauda netiek atmaksāta.
1.4. Pēc pasākumiem Arēnā "Žalgiris" automašīnas tiek atbrīvotas tikai pēc tam, kad ir beigusies gājēju plūsma no Arēnas. Tas var aizņemt līdz pat 40 minūtēm atkarībā no cilvēku skaita.
1.5. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar info@adcparking.com.

2. PASŪTĪT
2.1. Autostāvvietas rezervācija terminētai nomai tiek veikta tiešsaistē vietnē adcparking.com.
2.2 Pirmais rezervācijas procesa solis. Izvēlieties pasākumu, kas notiks Arēnā "Žalgiris" un kuram tiek veikta autostāvvietas rezervācija.
2.3. Otrais rezervācijas solis. Klienta datu ievadīšana.
2.4. Ceturtais rezervēšanas solis. Maksājums.

3. MAKSĀJUMS
3.1. Maksājums par rezervāciju tiek veikts par 1 stundu. Neveicot maksājumu 1 stundas laikā, klienta autostāvvietas rezervācija tiek atcelta.
3.2. Maksājumus veic, izmantojot SEB, Swedbank un DNB e-bankas pieteikumus, kredītkartes, PayPal vai maksājumu sistēmas MOKĒJIMAI LT lapu.

4. APSTIPRINĀJUMS
4.1. Autostāvvietas nomas rezervācijas apstiprinājums, tai skaitā rezervācijas izraksts un rēķins (fiziskai vai juridiskai personai), tiek nosūtīts uz rezervācijā norādīto e-pasta adresi 1 stundas laikā pēc apmaksas.
4.2. Klientam ir jāievēro autostāvvietas noteikumi un norādījumi, kas rakstīti rezervācijas apstiprinājumā. Tiek piemēroti arī Arēnas "Žalgiris" apmeklētāju uzvedības noteikumi, kas ir saistoši visiem apmeklētājiem, tostarp transportlīdzekļu vadītājiem, kuri novieto savus transportlīdzekļus Arēnas "Žalgiris" autostāvvietā. Ar noteikumiem var iepazīties šeit: https://zalgirioarena.lt/lt/zalgirio-arenos-lankytoju-elgesio-taisykles/.
4.3. Ja klients novieto savu transportlīdzekli, neievērojot apstiprinājumā atsūtītos norādījumus, kā arī pārkāpjot uzvedības noteikumus, klients uzņemas pilnu atbildību par noteikumu neievērošanu un iespējamiem papildu izdevumiem.
4.4. Gadījumā, ja nomas laikā tiek nodarīts kaitējums svešam īpašumam, klients uzņemas pilnu atbildību par šādu kaitējumu un apņemas atlīdzināt radītos zaudējumus. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt trešajām personām datus, materiālus un pierādījumus par jebkuru notikumu, kas varētu būt izraisījis vai izraisījis zaudējumus. Ja pakalpojuma sniedzējam ir pienākums atlīdzināt trešajām personām klienta darbības rezultātā nodarītos zaudējumus, pakalpojuma sniedzējam ir regresa tiesības pret klientu par šādiem zaudējumiem.

5. CENA
5.1. Nomas maksas summa par autostāvvietas īri uz noteiktu laiku tiek norādīta, veicot rezervāciju izvēlētajam pasākumam.
5.2. Visas cenas ir norādītas euro, ieskaitot PVN.

6. DROŠĪBA
6.1 Ne Pakalpojumu sniedzējs, ne ADCParking nav atbildīgs par automašīnu un tajās atstāto priekšmetu drošību.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE
7.1. Klientu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar ADCParking privātuma politiku, kas atrodama šeit: https://www.adcparking.com/uploads/files/dir21/dir1/4_0.php. Jūsu dati rezervācijas veikšanas brīdī tiks nodoti pakalpojumu sniedzējam UAB Kauno arēna, kas pārvalda arēnas Žalgiris stāvvietas. Tādēļ papildus tiek piemērota UAB Kauno arena privātuma politika, kas atrodama šeit: https://zalgirioarena.lt/lt/privatumo-politika/.

8. SŪDZĪBAS
8.1. Visas sūdzības jāiesniedz tieši UAB DK Investicijos, adrese Rodūnios kelias 3, Viļņa, vai pa e-pastu info@adcparking.com.
8.2. Pieprasījumu/sūdzību par iegādāto pakalpojumu varat iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (Viļņas iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālrunis: 8 5 262 67 51, fakss: (8 5) ) 279 1466, internets vietnē www.vvtat.lt (arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajām struktūrvienībām reģionos) - vai aizpildīt pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu /odr/ vai Patērētāju tiesību informācijas sistēmā (VTIS).

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANA UN PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
9.1. Jebkurš strīds vai domstarpība, kas izriet no šī Līguma un/vai saistībā ar šo Līgumu, kas netiek atrisināts sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc jebkuras Puses pieprasījuma izpildīt savas saistības, tiek risināts Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Piegādātāja adresi.
9.2. Šo Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Lietuvas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)