Mēs informējam jūs, ka šajā vietnē tiek izmantoti sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas funkcionalitātei, vietņu datplūsmas statistikai, lietotāju pieredzes izstrādei un mārketinga vajadzībām. Kad jūs piekrītat, noklikšķiniet uz pogas "Es piekrītu". Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkfailus. Jūs varat atrast informāciju par pašlaik izmantotajām sīkdatnēm, kā arī par to, kā tos pārvaldīt, noklikšķinot uz. Uzzināt vairāk.
Pieņemt

XParking Noteikumi

1. Līgumslēdzējpuses
2. Pasūtījums
3. Apmaksa
4. Apstiprinājums
5. Cena
6. Anulēšana
7. Drošība
8. Sūdzības
9. Personas dati
10. Automātiskās numura zīmju atpazīšanas sistēmas darbīb
11. Reglamentējošie tiesību akti

1. LĪGUMSLĒDZĒJPUSES

1.1. Terminēts automobiļa stāvvietas nomas Līgums starp piegādātāju UAB „DK investicijos” un klientu tiek noslēgts brīdī, kad klients tīmekļa vietnē rezervē un apmaksā automobiļa novietošanas pasūtījumu.

1.2 Ja pasūtījums tika apstiprināts saskaņā ar noteikto kārtību, piegādātājam, ņemot vērā norādīto datumu un laiku, ir jānodrošina klientam iekļūšana XParking stāvlaukumā (Dariaus ir Girėno g. 71, Viļņa). Klients drīkst novietot automobili jebkurā brīvajā vietā.

1.3. Ja Klients izvēlas ekonomisko vai jebkuru citu rezervācijas paketi, kas neparedz naudas atmaksu, ja pakalpojums netiek izmantots, Klients saprot un apzinās, ka tas uzņemas visu risku par pakalpojuma neizmantošanu, tādējādi apliecinot, ka ir skaidri sapratis, kādu rezervācijas veidu tas izvēlas, kā arī saprot, kur atrodas stāvlaukums un kādi ir izklāstītie pakalpojumi. Ja Klients izvēlas rezervāciju, kuru nav iespējams atcelt, tas saprot un apzinās, ka, neizmantojot pakalpojumu, neatkarīgi no iemesliem, tam nav tiesību pieprasīt atmaksāt naudu par nesniegtajiem pakalpojumiem. Šis nosacījums ir Klientam saprotams un pieņemams.


2. PASŪTĪJUMS

2.1. Terminētās automobiļa stāvvietas nomas pasūtījums ir jāveic tīmekļa vietnē. 

2.2. Minimālais terminētās automobiļa stāvvietas nomas pasūtījums – 1 diennakts

2.3. Pirmais rezervācijas solis. Izvēlieties iebraukšanas un izbraukšanas datumu un aptuveno laiku. Nospiediet TĀLĀK. 

2.4. Otrais rezervācijas solis. Izvēlieties vienu no terminētās automobiļa stāvvietas nomas variantiem.
 
2.5.Trešais rezervācijas solis. Papildu pakalpojumu izvēle.
 
2.6. Ceturtais rezervācijas solis. Klienta datu ievadīšana:
a) Ierakstiet vārdu un uzvārdu
b) Ierakstiet automobiļa valsts reģistrācijas numuru (valsts reģistrācijas numurs ir jānorāda precīzi, jo sistēma to fiksēs automātiski, lai ielaistu stāvlaukumā);
c) Ierakstiet elektroniskā pasta adresi (uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rezervācijas apstiprinājums);
d) Nospiediet REZERVĒT.
 
2.7. Piektais rezervācijas solis. Apmaksa
 
3. APMAKSA

3.1. Rezervācija ir jāapmaksā vienas stundas laikā. Ja vienas stundas laikā apmaksa netiek veikta, klienta terminētās automobiļa stāvvietas nomas rezervācijas pasūtījums tiks atcelts

3.2. Apmaksu var veikt: izmantojot kredītkarti, banku elektroniskos pakalpojumus, PayPal sistēmu vai maksājumu sistēmas Paysera vietni, kura atvērsies rezervācijas piektajā solī. 

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1.Terminētās automobiļa stāvvietas nomas pasūtījuma apstiprinājums ar rezervācijas izdruku un faktūrrēķinu (fiziskajai vai juridiskajai personai) tiek nosūtīts uz rezervācijā norādīto elektroniskā pasta adresi vienas stundas laikā pēc apmaksas. 

4.2. Rezervācijas izdrukā tiek norādīti šie dati:
a) rezervācijas ID;
b) rezervācijas datums;
c) rezervētās vietas datums un laiks;
d) cena;
e) apmaksas datums;
f) automašīnas valsts reģistrācijas numurs;
g) Plāns un apraksts, kā atrast automobiļu stāvlaukumu;
h) Apraksts, kā darbojas automātiskā automobiļu valsts reģistrācijas numuru atpazīšanas sistēma;
i) Automobiļu stāvlaukuma adrese un palīdzības tālrunis.
 
4.3. Klientam ir jāņem vērā automobiļa novietošanas noteikumi un norādes, kuras ir izklāstītas rezervācijas apstiprinājumā.

4.4. Ja Klients novieto automobili, neņemot vērā apstiprinājumā noteiktos norādījumus, tas uzņemas pilnu atbildību par noteikumu neievērošanu un iespējamiem papildu izdevumiem.

5. CENA

5.1. Terminētās automobiļa stāvvietas nomas maksas apmērs ir atkarīgs no automobiļa vietas rezervācijas ilguma, stāvlaukuma, rezervācijas datuma, sezonas un stāvlaukumu noslogotības.

5.2. Visas cenas ir norādītas eiro ar PVN.

6. ANULĒŠANA

6.1. Terminētās automobiļa stāvvietas nomas rezervāciju var atcelt tikai tādā gadījumā, ja ir izvēlēta rezervācija „Ar iespēju atcelt”.
 
6.2. Terminētās automobiļa stāvvietas nomas rezervācija var tikt atcelta ne ātrāk kā 12 stundas līdz nomas termiņa sākumam.
 
6.3. Ja terminētās automobiļa stāvvietas nomas rezervācija netiek izmantota, nauda tiek atmaksāta tikai tad, ja rezervācija tika atcelta vai dzēsta laikus. Nauda par daļēji izmantotu vai neizmantotu nomas periodu netiek atmaksāta.

6.4. Rezervētais terminētās automobiļu stāvvietas nomas termiņš netiek dalīts, tas tiek uzskatīts par vienu nedalāmu periodu.

6.5. Par rezervācijas atcelšanu nekādu sodu nav. 

6.6. Atceļot rezervāciju 6.1. p. noteiktajā gadījumā, visa par rezervāciju samaksātā summa tiek atmaksāta 5 darba dienu laikā.

7. DROŠĪBA

7.1.Pakalpojumu piegādātājs nav atbildīgs par XParking stāvlaukumā novietotajiem automobiļiem, jo šis stāvlaukums nav apsargājams.

8. SŪDZĪBAS

8.1. Visas sūdzības ir jāiesniedz tieši UAB „DK Investicijos”, adresē Rodūnios kelias 3, Viļņa, vai rakstot uz e-pastu: info@adcparking.com

9. PERSONAS DATI

9.1. Klienta sniegtie dati tiks aizsargāti, ievērojot spēkā esošo tiesību aktu prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

9.2. Klienta sniegtie dati: vārds un uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, automobiļa valsts reģistrācijas numurs tiks izmantoti tikai uzņēmumā, apstrādājot pasūtījumus. Elektroniskā pasta adrese var tikt izmantota, nosūtot īpašos piedāvājumus.
 
9.3. Klients piekrīt, ka uz tā e-pastu tiek nosūtīti dažāda rakstura atgādinājumi, īpašie piedāvājumi, aptaujas anketas, jaunumu vēstules
 
9.4. Klients piekrīt, ka pēc automobiļa novietošanas pakalpojuma izmantošanas tam tiek nosūtīta atgriezeniskās saites anketa.  


10. AUTOMĀTISKĀS NUMURU ATPAZĪŠANAS SISTĒMAS DARBĪBAS PRINCIPS

10.1. Iebraucot XParking stāvlaukumā, kameras fiksē automobiļa valsts reģistrācijas numuru, pēc tam tiek pacelta automātiskā ceļa barjera. Izbraucot no stāvlaukuma, sistēma darbojas analoģiski.

10.2. JJa automātiskā numura zīmju atpazīšanas sistēma nenostrādā, pārliecinieties, vai automobiļa numura zīme ir tīra, nav klāta ar sniegu.

11. REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI 

11.1. Jebkuras nesaskaņas vai strīdi, kas izriet no šā Līguma un/vai ir saistīti ar to, un kas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad viena Puse iesniedza prasību par saistību izpildi, netiek atrisināti sarunu ceļā, ir jārisina Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar piegādātāja juridisko adresi.

11.2. Šim Līgumam tiek piemēroti spēkā esošie Lietuvas Republikas likumi, un tas tiek skaidrots saskaņā ar tiem.
3
Pašlaik pārlūko lietotājus